अनिशाको साथी पहिलोपटक मिडियामा, २० दिनपछि कन्चनको आमा घरपुग्दा गाउँमा यसरी भए जम्मा (हेर्नुस् भिडियो)

क,न्च,न को अहिले हो,स् आएको छ । सत्र दिन पछी उन्ले आँखा खो,लेको छ । कन्चन र अनिशा को बिषय ले अहिले सामाजिक सन्जाल निकै ता,ततियो छ । उनिहरु को यो घ,टना मा धेरै टिकाटिपनी भएको छ । आउनुश हेरै यो भिडियो जुन भिडियो मा उन्ले आँखा खोलेर हेरेको छ ।

जुन बिबाह गर्ने दम्पती चि’तवन जिल्ला का’लिका न’गरपालिका वडा न:६ की क’न्चन ति’मल्सिना र अनिसा कुमाल रहेका छन ।

दुवै जना मि’लापत्रमा घरमै बि’बाह गरेका थिए । के’टिपक्षको मानिसले दुबै’को स’म्बन्ध स्वी’कार गर्छौ भनेर बोलाएर चौ’कीमा लगी कु’टपिट ग’राएकोले उनि यो पि’डा स’हन न’सकेर यु’वकले बि’ष से’वन गरेको बताएका छन ।

यस बिबाहको सि’न्दुर हा’लेको फोटो सा’माजिक सं’जाल फे’सबुकमा सा’र्बजनिक गरेका थिए । सा’र्बजनिक गरेको फोटो देखे पछी के’टीको मा’इती प’क्षले दु’इ जनाको बि’बाह स्वी’कार गर्ने र टि’काटालो गर्ने भन्दै बो’लाएर छो’रीलाई घर रा’खेर क’न्चनलाई भने प्र’हरी चौ’की लगिएर कु’टपिट ग’राएपछी उनले आफ्नो घर आएर बि’ष पि’एको उनको आ’फन्तको भनाइ रहेको छ ।

कन्चनको अहिले केहि सु’धार भइरहेको र उनको हो’स् खुलेको उनको आ’फन्तले जनाएका छन । उनले धेरै बि’ष से’वन गरेको का’रण उनलाई ठि’क हुन् अ’झ स’मय ला’ग्ने स’मेत आ’फन्तको भ’नाई रहेको छ ।

यस उ’पचारमा धेरै ख’र्च भ’इसकेको र अ’झ हुने आ’फन्तको भ’नाई रहेको छ । यस घ’टनामा क’न्चनको उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने भएकोले केहि सहयोगी मनहरुले यसरी सहयोग गरेका छन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार